NORMA (v)

Tomato, mozzarella, eggplant, ricotta cheese flakes, basil leaves