VEGETARIANA (V)

Tomato sauce, mozzarella, eggplant, zucchini, capsicum, mushrooms